Institute of Educational Sciences

Institute of Educational Sciences

İdari Birimler ve Personel

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü:

Prof.Dr. Ozana URAL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı:

Prof.Dr. Gülden UYANIK BALAT

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı:

Doç.Dr. Z.Nurdan BAYSAL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri:

Aysel KORKMAZ BEYOĞLU

Personel ve Mali İşler-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi:

Serpil EVREN KALAYCI 

Yazı İşleri-Kurul Kararları:

Gürsel GÖYMEN

Öğrenci İşleri Şefi:

Özay SERCAN AKPINAR

Öğrenci İşleri - Tezli Yüksek Lisans-Tezsiz Yüksek Lisans-Doktora:

Necmettin GÖK

Derya DEMİRKIRAN

Celal KILAVUZ

Mehmet GÜNGÖREN

Web Sitesi-Otomasyon:

Ersen KOÇ

Diploma Birimi-Evrak Kayıt:

Safiye Aylin DEMiR    

İdari Birim ve Personel İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.