Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Müdürün Mesajı

 

Üniversitelerin en temel varlık alanları arasında öğrenci yetiştirmek, eğitim vermek, bilimsel araştırmalar yapmak gelir. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü de bu görevleri hakkıyla yerine getirmek için uzun yıllardan beri çaba göstermektedir. 1992 yılında kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün şu anda 2089 öğrencisi, 26’sı yüksek lisans, 21’i doktora olmak üzere toplam 47 farklı eğitim programında lisansüstü eğitim almaktadır. Enstitümüz eğitim alanındaki lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilere başta Atatürk Eğitim Fakültesi’nin değerli öğretim elemanları olmak üzere çok sayıda akademisyen ülkenin gereksinimlerine, çağın bilimsel ve teknolojik ilkelerine uygun nitelikli eğitim vermektedir. Cumhuriyetimizin kuruluş amacına uygun şekilde gelişme ve kalkınmasının nitelikli eğitimle olacağı inancıyla Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü şu ana kadar sunduğu programların yanında farklı gereksinimleri karşılamak üzere lisansüstü program sayısını arttırmak amacındadır. Bunun için programların niteliklerini yükseltmek ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü ders veren akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını desteklemek üzere çalışmalar yapmaktadır.

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) aracılığı ile çok sayıda bilimsel çalışmaya destek olmaktadır. Atatürk Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 158 akademisyen değişik türde BAPKO projeleri ile katkı sağlanmıştır. Öğretim elemanlarının bilimsel araştırmalarının desteklenmesi Enstitümüzün önde gelen görevleri arasındadır. Aynı zamanda 54 lisansüstü öğrenci de BAPKO projeleri ile desteklenmiştir. Erasmus gibi uluslararası işbirlikleri aracılığıyla çok sayıda lisansüstü öğrenci yurtdışında bilgi ve deneyim kazanmıştır.

 

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen araştırma görevlilerini çeşitli programlarda yetiştirmek üzere çaba göstermektedir. Farklı üniversitelerde kadrosu bulunan, ÖYP ve 35. Madde olarak adlandırılan olanaklardan yararlanarak enstitümüze bağlı lisansüstü programlarda yetiştirilen 69 araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin çeşitli kentlerindeki gelişmekte olan bu üniversitelere dönecek olan mezunlarımız üniversitelerinin ilerlemesine katkı sağlayacaklardır.

 

Değerli akademisyenlerimizin destekleriyle Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ülke kalkınmasında eğitimin rol ve sorumluluğunun farkında olarak lisansüstü eğitim programlarında kayıtlı öğrencilerini yetiştirmeye devam edecektir. Enstitümüz lisansüstü öğrencilerini gelişim, değişim ve araştırmaya açık, bilimsel, eleştirel düşünebilen, hak, hukuk ve insana saygılı, demokratik, toplumsal duyarlılık sahibi, işbirliğine yatkın ve “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” yetişkinler olarak mezun etmek istediğindedir. Bu istekle Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü değerli akademisyenlerimizin destekleriyle ülke kalkınmasında eğitimin rolünün farkında olarak sunduğu lisansüstü programları nitelik olarak güçlendirmek ve yeni programlar açmak için uğraşacaktır.

 

Bilimsel çalışma ve araştırmalar için ülkemizde ve yurtdışında farklı konularda çeşitli kuruluşlarla işbirliklerini arttırmak hedefindedir.

 

Modern dünyanın gerektirdiği çağdaş ve bilimsel araştırmalar ile lisansüstü öğrencileri yetiştirmeleri için desteklemek üzere enstitümüze bağlı görev yapan değerli akademisyenlerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak için çabalarını arttıracaktır.

 

Daha güçlü, öncü ve nitelikli çalışmalar için akademik ve idari personeli, lisansüstü öğrencileri ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi’ne yakışır bir kurum olmak için birlikte hareket etme dileğindedir.

Prof. Dr. Ozana URAL

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 17.08.2016 15:11:03 tarihinde güncellenmiştir.