Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ULUSLARARASI ÖĞRENME PROJESİ, E-TARTIŞMA (On line International Learning Project, e- Debate)

OIL (ON LINE INTERNATIONAL LEARNING) PROJECT ON-LINE DEBATE: LABELLING IN  SPECIAL EDUCATION ; TO LABEL OR NOT TO LABEL, A DILEMMA
COVENTRY UNIVERSITY-MARMARA UNIVERSITY- UNIVERSITY OF SEVILLE

Coventry  University'den Laura Taylor tarafından Öğ. Gör. Esra Molu'ya gelen proje önerisi doğrultusunda M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencileri,  Ar.Gör. Gamze Alçekiç Yaman, Ar.Gör. Neslihan Yaman, Ar. Gör. Derya Eryiğit ve Ar.Gör. Elife  Tuğrul Üniversitemizi temsil etmek üzere görevlendirilmiş ve M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Ali Delice ve Enstitü Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Esra Molu ile birlikte 2 ayı aşkın bir süre , konu ile ilgili literatürü tarayarak bilimsel tartışmaya hazırlanmışlardır. Her üç kurumun yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan gruplar, özel eğitimde etiketleme taraftarı olanlar ve etiketlemeye karşı olanlar olmak üzere iki gruba ayrılmışlar ve söylemlerini oluşturarak , Coventry University tarafından etkinleştirilen web üzerinde yer alan "moodle" da tartışma öncesi birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Gruplar, 16 Nisan 2013 tarihinde, TSİ 16:30 dan itibaren canlı skype  bağlantısı ile bir araya gelerek karşılıklı olarak fikirlerini savunmuşlardır. Halen Erasmus Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Almanya Münster Üniversitesi'nde bulunan Ar.Gör. Derya Eryiğit de Münster'den canlı skype bağlantısı ile projeye katılmıştır. Etiketlemeye karşı grup olarak Gamze Alcekic Yaman ve Neslihan Yaman savunularında su noktalara vurgu yapmışlardır: çocuğa tanı koyarak onu etiketlemek (özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm vb.) onun öz saygısını düşürür, gerek öğretmenlerin gerekse sosyal çevrenin kendisine bakışını olumsuz yönde etkileyebilir, çocuğun problemine odaklanarak güçlü yönlerini gözden kaçırmaya neden olabilir, çocuğu zorbalığa ve istismara açık hale getirebilir,

Etiketleme olması taraftarı olan gruptaki Elife Tugrul ve Derya Eryigit ise su noktalara vurgu yapmışlardır: Çocuğa tanı koymak , dolayısıyla etiketlemek, onun tedavi olanaklarından yeterli ve etkin bir şekilde yararlanmasına ortam hazırlar, özellikle de maddi anlamda devlet yardımı alabilmesi açısından bu zorunludur. Ayrıca tanı konulması, uzmanların tanı konulan kişi hakkında görüş alışverişi yapmasını kolaylaştırır çünkü güçlük kesin olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda yaşadığı güçlüğün ne olduğunu bilmek, çocuk açısından da kendisini tanıma ve sorununun üstesinden gelme açısından yararlıdır, aynı şekilde, tanı konulan çocuğun akranları da bu tanıdan haberdar olduklarında arkadaşlarının anlamlandıramadıkları bazı davranışlarına karşı daha hoşgörülü olabilirler. Konulan tanı, veli, öğretmen ve çocuğun etkileşimde bulunduğu diğer yetişkinlerin de ona karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı olmalarına yardımcı olur. Tüm gruplar, ülkelerindeki uygulamalar ve kültürel farkılıklara da değinmişlerdir.  Fikirlerin sırayla savunulmasının ardından, yaklaşık 1 saat süren münazara katılan üniversitelerin karşılıklı olarak birbirlerine teşekkür etmeleri ile sona ermiştir. Proje , uluslararası işbirliği geliştirme ve öğrencilerin birbirlerine katkı sağlaması açısından yararlı ve başarılı olmuştur, çalışmanın yayına dönüştürülmesi ve projenin devam etmesi planlanmaktadır. Proje hakkında bilgi için tıklayınız.

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 14.10.2015 13:50:42 tarihinde güncellenmiştir.