Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖYP KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Yüksek Lisans adayları için Lisans Mezuniyet Çıkış Belgesi veya Diplomasının Fakülte Sekreterliğinden onaylı sureti.(Yurtdışından mezun olanlar için Diploma Denklik Belgesi ve Türkçe Tercümesi noter tasdikli sureti)

2- Doktora adayları için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet çıkış belgeleri veya diplomalarının Fakülte Sekreterliğinden onaylı sureti.(Yurtdışından mezun olanlar için diploma denklik belgesi ve Türkçe Tercümesi noter tasdikli sureti)

3-Transkript Belgesi (Aslı ve Fakülte Sekreterliğinden onaylı sureti)

4-ALES/GRE/GMAT Belgesi (Fakülte Sekreterliğinden onaylı sureti)

5-Yabancı dilde yeterliği gösteren sınav sonuç belgesi(Fakülte Sekreterliğinden onaylı sureti)

6-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belgenin aslı veya onaylı sureti.

7-T.C. vatandaşlık numarası yazılı Nüfus Cüzdan fotokopisi.

8-Sekiz (8) adet vesikalık fotoğraf (Fotokopiler kabul edilmez)

9-ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandıkları Kurumlarından ÖYP Araştırma Görevlisi olduklarına dair belge, ÖYP Puanını da gösterecek şekilde.

 

Not:Kayıt için gerekli olan belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde Enstitümüzce onaylanacaktır.

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 03.11.2014 17:33:03 tarihinde güncellenmiştir.