Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2015-2016 Eğitim –Öğretim Yılı Bahar Dönemi Özel Öğrenci ve Doktora Formasyon Ders Kayıt Tarihleri

2015-2016  EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖZEL ÖĞRENCİ VE DOKTORA FORMASYON DERS KAYIT TARİHLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktora Formasyon ve Özel Öğrenci başvurusunda bulunacakların,

Kayıt Başlama Tarihi   : 25 OCAK 2016

Kayıt Bitiş Tarihi         : 05 ŞUBAT 2016

Kayıt Yeri                     : Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci işleri     

                                         Bürosu

Özel Öğrenci Başvuru Aşamaları :

1-      Özel Öğrenci Başvuru Formu Enstitü sayfasında formlar bölümünde bulunmaktadır.

2-      Bu form ders kod ve isimleri yazılarak, dersi veren Öğretim Üyesi  ve Anabilim Dalı Bölüm Başkanı tarafından onaylanır.

3-      Form onaylı olarak enstitüye teslim edilir.

4-      Özel öğrenci olarak bir dönemde en fazla iki ders alınabilir.

5-      İlerleyen tarihlerde isim ve harç numaraları Enstitü sayfasında duyurulan öğrenciler Yapı Kredi Bankası Şubelerine  ( hangi tarihler arasında harcını yatıracağı belirtilecek )  harç ücretini yatırarak banka dekontu Enstitüye teslim edilir.

6-      Özel Öğrenci ders ücretleri; Üniversite Yönetim Kurulunun 12.05.2015 tarih ve 2015/696-09 sayılı kararı gereğince “Ders Saati başına 150 TL,  yabancı uyruklulardan 200 TL”  olarak belirlenmiştir. (Örnek 3 saatlik ders x 150 = 450 TL. gibi)

7-      Harç bedelini belirtilen tarihlerde yatırmayan ve dekontunu Enstitüye  teslim etmeyen öğrencinin Özel Öğrenciliği kabul edilmeyecektir.

Doktora Formasyon Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri için Başvuru Aşamaları:

1-      Ders kayıt Başvuru Formu Enstitü sayfasında formlar bölümünde bulunmaktadır.

2-      Yüksek lisans Diploması veya Yüksek Lisans  Geçici Mezuniyet belgesi,

3-       Öğrenci Belgesi,

4-       Nüfus cüzdanı Fotokopisi

5-      Doktora Formasyon öğrencileri, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12-(1)’e istinaden;  12.11.2013 tarih ve 2013/658-14 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararına göre özel öğrenci statüsünde değerlendirilmekte olup, ücretlendirme işlemi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme : 3+2=5

 Gelişim ve Öğrenme                                   : 0+3=3

                                                  Toplam 8x150TL =1.200 TL(8x200 TL=1.600TL)

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 17.02.2016 14:53:14 tarihinde güncellenmiştir.