Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2017-2018 Bahar Dönemi İçin Özel Öğrenci ve Doktora Formasyon Derslerini Alacak Öğrencilerin Dikkatine.

2017– 2018 Eğitim – Öğretim yılı Bahar döneminde Özel Öğrenci ve Doktora Formasyon (Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Derslerinin);
a)      Kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne,
b)     Doktora Formasyon Dersleri için yapılan müracaat sayısı 5’in altında olması halinde derslerin açılmamasına,
c)      M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğin 14. Madde gereğince ve Üniversite Yönetim Kurulunun 10 Mayıs 2017 tarih ve 2017/356 sayılı “Lisansüstü programlara 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Özel Öğrenci ve Doktora Formasyon dersleri için, Türk Uyruklu özel öğrencilerden 1 saat ders ücretinin 150.- Tl. ve Yabancı Uyruklu özel öğrencilerden 300.- Tl  olarak alınmasına”   oy birliği ile karar verildi.

Başvuru Başlama Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

Başvuru Yeri

    22 Aralık 2017

         22 Ocak 2018

1-      Enstitümüzüm WEB sayfası “Öğrenci Formları” bölümünden,

2-      Enstitümüzden alabileceklerdir.

Derse Kayıt Başlama Tarihi

Derse Kayıt  Bitiş Tarihi

Form Teslim Yeri

    29 Ocak 2018

         09 Şubat 2018

1-      Ders Alınacak Anabilim Dalı Başkanlığına Başvuru Formu teslim edilecektir.

Doktora Formasyon Öğrencileri, Marmara Üniversitesi Lisans üstü Eğitim- Öğretim ve sınav Yönetmeliği Madde 12-(1) istinaden; 12.11.2013 tarih ve 2013/658-14 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararına göre Özel Öğrenci statüsünde değerlendirilmekte olup, ücretlendirme işlemi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Öğretimde Planlandırma ve Değerlendirme   :    3+2=5

Gelişim ve Öğrenme                                        :    0+3=3

                        Toplam 8x150 TL = 1200 TL ( yabancı uyruklular için 8x300 TL=2400TL)

 

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 11.12.2017 14:43:59 tarihinde güncellenmiştir.