Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2017-2018 Güz Dönemi İçin Özel Öğrenci ve Doktora Formasyon Derslerini Alacak Öğrencilerin Dikkatine.

Başvuru Başlama Tarihi:  14.08.2017

Başvuru Bitiş Tarihi      :  05.09.2017

Başvuru Yeri                :  Alınacak dersin ilgili Program Başkanlıklarına

 

 

Özel Öğrenci Başvuru Aşamaları:

1-      Özel öğrenci Başvuru Formu Enstitü sayfasında formlar bölümünde bulunmaktadır.

2-      Bu form alınarak ders alınacak program başkanlığında ders kayıtlarından sorumlu asistana bırakılacaktır. (Başvuru formu ile T.C numarası bulunan kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi ve transkript fotokopisinde eklenecektir.)

 

3-       Özel Öğrenci olarak bir dönemde en fazla iki ders alınabilir.

4-      Özel öğrenci statüsünde yönetim kurulunda kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında BYS sistemi üzerinden ders seçimi yaparak, belirlenen ücreti ödediğinde danışman tarafından seçmiş olduğu ders onaylanacaktır.

5-      Özel öğrenci ders ücretleri; Üniversite Yönetim Kurulu 10.05.2017 tarih ve 2017/734-27 sayılı kararı gereğince “Ders saati başına 150 TL, yabancı uyruklulardan 300TL “ olarak belirtilmiştir.(Örneğin 3 saatlik ders x 150= 450 TL gibi)

 

Doktora Formasyon Öğrencilerinin Başvuru Aşamaları:

 

1-      Formasyon Başvuru Formu Enstitü sayfasında formlar bölümünde bulunmaktadır.

2-      Bu form doldurularak Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrenci işlerine istenilen evraklarla birlikte teslim edilecektir.

3-      Özel öğrenci statüsünde yönetim kurulunda kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında BYS sistemi üzerinden ders seçimi yaparak, belirlenen ücreti ödediğinde danışman tarafından seçmiş olduğu ders onaylanacaktır.

 

4-      Yüksek Lisans Diploma veya Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Diploması ,

5-      Mezuniyet  transkripti, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-      Doktora Formasyon Öğrencileri, Marmara Üniversitesi Lisans üstü Eğitim- Öğretim ve sınav Yönetmeliği Madde 12-(1) istinaden; 12.11.2013 tarih ve 2013/658-14 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararına göre Özel Öğrenci statüsünde değerlendirilmekte olup, ücretlendirme işlemi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Öğretimde Planlandırma ve Değerlendirme   :    3+2=5

Gelişim ve Öğrenme                                   :    0+3=3

                        Toplam 8x150 TL = 1200 TL ( yabancı uyruklular için 8x300 TL=2400TL)

 

NOT: Doktora formasyona yeterli başvuru olamadığı taktirde ders açılmayacaktır.

 

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 22.08.2017 10:35:20 tarihinde güncellenmiştir.