2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü EĞİTİM (TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA) Kesin Sonuçları ve Kayıtlar İçin Tıklayınız

 1. ADAY KENDİ BAŞVURU SİSTEMİNE (https://basvuru.marmara.edu.tr/) GİRİŞ YAPMAK SURETİYLE SONUÇLARI GÖREBİLECEKTİR.
 2. KAZANAN ADAYLAR    02  -  06  EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA KESİN KAYIT İÇİN ENSTİTÜMÜZE ŞAHSEN VEYA KANUNİ VEKİLİ  ARACILIĞI İLE BAŞVURACAKLARDIR.
 3. KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER ;
 •  Kayıt işlemleri belirtilen tarihler arasında ilgili enstitüler tarafından yapılacaktır. Eksik belge ile kayıt yapılamaz.
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları gösterilerek Enstitümüz tarafından “aslı gibidir” yapılabilir.
  • Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
  • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
  • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  •  Mezuniyet Belgesi;  belgenin alındığı Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.

       TC Kimlik fotokopisi;

      Transkript Belgesi (onaylı); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik ortalaması hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. 

        Askerlik Durum BeyanıBu belge e-Devlet sistemiyle ya da askerlik şubelerinden alınabilir. Herhangi bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olan adayların askerlik tecil işlemlerinin yapılabilmesi ve bakaya duruma düşmemeleri için mezuniyet sonrası askerlik şubelerinden tecil işlemlerini yaptırmaları gerekir.

        ALES Belgesi  Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi beş yıl süreyle geçerlidir.

      Yabancı Dil Belgesi ; Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesidir.

      Fotoğraf  (3 Adet)  Vesikalık olacaktır.

        Denklik Belgesi/Okul Tanıma Yazısı: Lisansüstü Tezli Programlar için Kesin Kayıt tarihlerinde aday tarafından ilgili enstitüye teslim edilecektir. Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilmiştir.                                                                                                        

 1) T.C. uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların diploma denklik belgesi teslim etmesi zorunludur.   

 2) Yabancı uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların okul tanıma yazısı teslim etmeleri zorunludur.                                                                                                                                                                                                             

        Pasaport, mezuniyet ve transkript belgelerinin Türkçe tercümesinin, aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi Enstitümüz tarafından onaylanacaktır.

        TÖMER belgesi; Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

 

HIZLI ERİŞİM