Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015 (http://www.erpacongress.com) 4-7 Haziran 2015 tarihleri arasında Atina/Yunanistan’da düzenlenecektir.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015 4-7 Haziran 2015  tarihleri arasında Atina/Yunanistan’da düzenlenecektir.

 

2014 yılında İstanbul Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ERPA Uluslararası Eğitim Kongrelerine 28 ülkeden 280 katılımcı 355 bildiri sunumuyla katılmış ve eğitim alanındaki çalışmalarını paylaşmışlardır. Yine kongre esnasında 70 sözlü, 10 çevrimiçi ve 3 de poster bildiri sunumu olmak üzere 83 oturumda 260 sözlü, 52 poster ve 43 çevrimiçi sunum yapılmıştır (http://www.2014.erpacongress.com ). ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015’in de farklı alanlardaki katılımcıların tecrübe ve çalışmalarını paylaşacakları, verimli ve güzel anılarla ayrılacakları bir kongre olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda disiplinler arası paylaşım ve etkileşimi artırmayı hedefleyen ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015 çatısı altında eşzamanlı olarak aşağıda yer alan sekiz kongrede bildiriler sunulacaktır. Kongrenin sunum dili Türkçe, Yunanca ve İngilizce olacaktır. Kongreye sözlü sunum, poster ve çevrimiçi sunum ile katılabilirsiniz.

  • ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
  • ERPA Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
  • ERPA Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
  • ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi
  • ERPA Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Kongresi
  • ERPA Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
  • ERPA Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi
  • ERPA Uluslararası Dil Eğitimi Kongresi

Diğer taraftan, Elsevier Ltd. ile yapılan anlaşma gereği ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015’te sunulan 3-6 sayfa uzunluğunda İngilizce yazılı tam metin bildiriler Procedia-Social and Behavioral Sciences da yayınlanacaktır. Bilindiği üzere Procedia, Science Direct ve Web of Science veri tabanları tarafından taranmaktadır. Ayrıca Türkçe yazılan çalışmalar yazarların istekleri doğrultusunda kongreyi destekleyen dergilerde yayın sürecine alınacaktır.

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 12.03.2015 10:55:32 tarihinde güncellenmiştir.