Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrencilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Esasları

 

                Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden GİDERLERİ karşılanmak üzere Enstitümüzün Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerinin Yurtiçi ve Yurtdışında  gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere (Kongre’ye) katılabilmeleri için;

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

 

 1. Katılacağı etkinliğin mutlaka BİLİMSEL Kongre’ye (Bildiri seçim süreci için Hakem Kurulunun olması, bildirinin hakem sürecinden geçmiş)olması gerekmektedir,
 2. Öğrencin Anabilim Dalı Başkanlığına vereceği dilekçenin tarihi;
  1. Yurtdışı için  :  3 ay
  2. Yurtiçi           :   2 ay   önceden verilmesi mutlaka gereklidir.
 3. Anabilim Dalı Başkanlığının dilekçeye onay verdiğine dair görüş yazısı,
 4. Davet Yazısı (Yabancı Dilde gelen davetler Türkçe tercüme edilmiş olmalıdır),
 5. Bildirinin özeti,
 6. Bildirinin Tam Metni,
 7. Enstitü Yönetim Kurulu Karar Örneği,
 8. Enstitünün, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve ekinde (3.4.5.6.7. maddelerin) bulunduğu yazı bulunmalıdır,

 

Aksi taktirde şartları taşımadığı için ilgilinin talebi Enstitü Yönetim Kurulu veya  Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Kurulu  tarafından geri iade edilecektir.

 

NOT:  Bir Öğrenci bir mali yıl içerisinde bir kez Yurtiçi bir kez Yurtdışı olmak üzere iki bilimsel etkinliğe katılabilir.

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 09.07.2015 14:19:10 tarihinde güncellenmiştir.