Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özel (Misafir ve Diğer Üniversite) Öğrencilerin Dikkatine

15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12-(1)’e istinaden;  12.11.2013 tarih ve 2013/658-14 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararına göre Üniversitemiz Enstitülerinde, Lisansüstü Programlarına Özel Öğrenci olarak kabul edilecekler;

  • “Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.”
  • Ders Saati başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 12.02.2015 16:54:23 tarihinde güncellenmiştir.