Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tez danışmanlarına/lisansüstü öğrencilere önemli duyuru

Değerli Danışman Öğretim Üyelerimiz ve lisanüstü öğrencilerimiz;   Bilimsel çalışmaların (Doktora ve Yüksek Lisans tezleri, proje, makale, bildiri vb.) önemi kalite artırılması, özgün araştırmaların ortaya çıkarılabilmesi, kaynak kullanımı ve emeğe saygı bağlamında son yıllarda daha da artmıştır. M.Ü. Rektörlüğümüzce, çeşitli intihal programları için yapılan antlaşmalar ve akademik/ilgili personelin bu programları etkili kullanabilmeleri adına gerçekleştirilen çalıştaylar; bilimsel çalışmaların bu bağlamda gündemdeki önemini vurgular niteliktedir. Bu doğrultuda Akademik Gelişim Birimi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 08 Aralık 2015, Salı günü, Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda, 11.00-13.00 saatleri arasında Üniversitemizce lisanslanarak kullanımı sağlanan "Turnitin" intihal programı için bir eğitim gerçekleştirileceğini hatırlatmakta fayda vardır.   İntihal problemi ile ilgili olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü de, Doktora ve Yüksek Lisans tez teslimlerinde kullanılmak üzere 16.10.2015 tarihinde web sayfasında Öğrenci sekmesi altında Öğrenci formları bölümüne ve aynı zamanda duyurular kısmına da eklenen (http://ebe.marmara.edu.tr/notice/doktora-ve-yuksek-lisans-tez-teslimlerinde-tez-ozgunluk-taahhutnamesi) "Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora/Yüksek Lisans Tez Özgünlük Taahhütnamesi Formu" nun doldurulması gerekmektedir. Formda da vurgulandığı üzere kullanılan intihal programının (iThenticate, turnitin, urkund vb.) raporunun bu forma ekli olması gerekmektedir. Benzerliğin kaynakça ve doğrudan alıntılar çıkarıldıktan sonra en fazla %25 olması beklenmektedir.   Bu konuda danışman hocalarımızın ve Lisasüstü öğrencilerimizin hassasiyet göstermeleri, sürecin aksamaması ve verimliliği açısından önemlidir.   M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 09.12.2015 09:35:12 tarihinde güncellenmiştir.