3. Lisansüstü Tez Süreci Yansımaları Konferansı

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU 3. Lisansüstü Tez Süreci Yansımaları Konferansımızın Açılış Konuşmasını Yaparken

Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR & Çiçek Dilek BAKANAY  Nvivo ile Nitel Veri Analizi Başlıklı Sunumunu Yaparken

 

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU Öğrencilerle Birlikte

Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR Eğitim Bilimlerinde Nicel Analiz Geliştirme Tekniği; Açımlayıcı Faktör Analizi Başlıklı Sunumunu Yaparken

Prof. Dr. Yücel KABAPINAR Kuramdan Uygulamaya Dökuman Analizine Bakış Başlıklı sunumunu yaparken

Öğr. Gör Dr. Gönül SAKIZ Tez Yazım Sürecini Nitelikli Ve Eğlenceli Bir Yolculuğa Dönüştürme Başlıklı Sunumunu Yaparken

Öğr. Gör. Dr. Akif PAMUK Eğitim Araştırmalarında Gömülü Teori Nasıl Uygulanır? Başlıklı Sunumunu Yaparken

 

Dr. Mahmut KERTİL Kurum Kültürünün Akademik Gelişime Yansımaları: Bir Kavram Bir İnsan Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Nilüfer ÜLKER, Akreditasyonun Akademik Kaliteye Etkisi Üzerine Uluslararası Bir Araştırma Başlıklı Çalışmasını Sunduktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Sakine DÜZCE 1923-1950 Türk Resim Sanatının Gelişimi Başlıklı Çalışmasını Sunduktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

 

Özlem TOPRAK Geliştirilmiş Bütünleştirici Modelin Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların İfade Ettikleri Kelime Ve Hece Sayısının Arttırılmasındaki Etkililiği Başlıklı Çalışmasını Sunduktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Simel PARLAK Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunda Barınan Kız Öğrencilerin Yaşam Anlam Düzeyleri İle Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki (İstanbul Örneği Başlıklı Çalışmasını Sunarken 

Gürsu AŞIK Üstbiliş Odaklı Problem Çözme Destek Programı Geliştirme Çalışması Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Zehra Betül ALP Türkiye, Çin, Japonya ve Güney Kore Fen Öğretim Programlarının Karşılaştırılması Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Özkan ERGENE İntegral Hacim Problemlerine Gömülü Sosyo-Psiko-Matematiksel İlişki Başlıklı Sunumunu Yaparken

Meyrem DEVECİ  İmge-Simge Okuryazarlığın Geliştirilmesine İlişkin Eylem Araştırması Sunumunu Yaparken

Ramazan Şamil TATIK Okul Merkezli Yönetime İlişkin Öğretmen Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Başlıklı Sunumunu Yaparken

Mithat TAKUNYACI  Çoktan Seçmeli Sorulara Dayalı Olmayan Bir Kitle Matematik Sınavı Sürecinin Değerlendirenler Ve Değerlendirilenler Açısından İncelenmesi: Grup Uyumu Değerlendirme Modeli Başlıklı Sunumunu Yaparken

Gökşen ÜÇÜNCÜ Uygulamaya Dönük Etkinliklerin Hazırlanması Süreci Başlıklı Sunumunu Yaparken

Dilan BAYINDIR 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Özdüzenleme Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Özdüzenleme Becerileri İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Mustafa DERVİŞOĞULLARI Profesyonel Öğrenme Topluluklarının Boyutlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Deniz BİRİNCİ Matematik Öğretmeni Adaylarının Vektör Uzayı Kavramında Sergiledikleri Anlama Boyutlarının Matematiksel Düşünme Yapıları Bağlamında İncelenmesi Başlıklı Sunumunu Yaparken

Ebru SOKUR İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Çevre Bilincini Kazandırma Amacıyla Hazırlanmış Etkinlik Örnekleri Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Burcu DEMİRBAŞ NEMLİ İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Beceri Düzeyleri İle Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme - Değerlendirme Tekniklerini Bilme Ve Tercih Etme Sıklıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Başlıklı Sunumunu Yaparken

Dr. Mahmut KERTİL Kurum Kültürünün Akademik Gelişime Yansımaları: Bir Kavram Bir İnsan Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Samet GÖÇ Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Öğrencilerde Yazılı/Fotoğraflı Etkinlik Çizelgelerinin Kullanımı Başlıklı Sunumunu Yaparken

 

Muflihin MUFLİHİN Matematik Öğretmen Adaylarının Cebire İlişkin Pedagojik Alan Bilgiler Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Hande Arslan ÇİFTÇİ Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Değerlendirme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

Murad KARASOY Teorik Ve Pratik Yönleriyle Nasyonal Sosyalist Eğitim Politikaları Ve Sonu Başlıklı Sunumunu Yaparken

Enstitü Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Ali DELİCE Öğrencilerle Birlikte

Esra CERAN İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerine Matematik Dersinde “Açılar” Konusunun Öğretilmesinde Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Etkisinin İncelenmesi Başlıklı Sunumunu Yaparken

Mücahid KAYA Bir Soru İki Görüş; Araştırma Sorularının Akademisyen-Öğretmen Yansımaları Başlıklı Sunumunu Yaptıktan Sonra Teşekkür Belgesini Alırken

İlkay Buket ATAÇ ÖZDEMİR Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Makaleler üzerinden Bilimin Doğası Görüşlerinin ve Argüman Becerilerinin Karşılaştırılması Sunumunu Yaparken

Mehmet ÖZCAN İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İşlemsel Tahmin Becerilerinin Ölçülmesi Başlıklı Sunumunu Yaparken

Muhammed DAĞLI E-Kitapların Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Başlıklı Sunumunu Yaparken

Konferansımız Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU ve Ensititü Müdür Yardımcızımız Doç. Dr. Ali DELİCE'nin Teşekkür ve Mezunlara Başarı Dilekleriyle Son Buldu


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 15.05.2015 15:02:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM