2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Takvimi


Eğitim Sistemimizde Eşitsizliğin Başlangıç Noktası: İlkokullarda Okullar Arası Başarı Farkı


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Kayıt Yaptıran Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerimizin ve 2018-2019 Bahar Döneminde Kayıt Yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencilerimizin Öğrencilik Hak Bitiş Tarihleri


Tez Savunma, Tez Öneri Savunma Sınavını ve Tez İzleme Sınavını UZEM' den yapacak öğrencilerimiz için çevrimiçi talep formları


Doktora Yeterlilik , Doktora Tez Öneri Savunma, Doktora Tez İzleme ve Lisansüstü Tez Savunma Sınavlarının Uygulama İlkeleri hakkında Senatonun 10.06.2020 tarihli kararı için tıklayınız...


Tezli Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Geçiş Başvuru Tarihleri


YÖK'ün 08.06.2020 tarihli ve 36054236-299-E.32771 sayılı yazına istinaden Enstitülerde akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası alması hakkındaki yazısı.


Bahar Dönemi Konferansları ''Temel Bilimlere İlgi Neden Azalıyor? Fizik Kimliği ve Kariyer Seçimi Üzerine Bir Araştırma'' adlı Konferans ile Konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Erol Süzük' ün katılımıyla devam ediyor.


Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Başkanlığının Ales sınavının ilan edilmesini 16 Eylül 2020 olarak açıklaması nedeni ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru ve Değerlendirme Takvimini tekrar revize etmiştir.


2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARILIYI SINAV UYGULAMA ESASLARI