Genel Bilgiler

 

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Bilimleri ve Alan Öğretmenliği alanlarında tezli, tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları yürütülmektedir. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunun doktora öğrencileri için öngördüğü "Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tüm Doktora öğrencilerine verilmektedir. Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda Enstitümüz’ de, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı olmak üzere toplam 9 Anabilim Dalı ve 48 (2019 eğitim yılı itibariyle) Lisansüstü program bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri’nin çeşitli alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürme misyonuna sahip Enstitümüzün vizyonu  ise sunduğu lisansüstü programların kalitesi sayesinde en nitelikli öğrencilerin, lisansüstü eğitim almak için seçtikleri, ulusal ve uluslararası alanda eğitim politika ve yaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen, Eğitim Bilimleri alanında üstün nitelikli öğretim üyeleri ve eğitim bilimleri uzmanları yetiştiren bir kurum olmaktır. Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 24.09.2019 16:43:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM