İç ve Dış Paydaşlar

İç Paydaşlar                                                            Dış Paydaşlar

Eğitim Fakültesi                                                                       YÖK

Akademik Personel                                                                ÖSYM

İdari Personel                                                                          Milli Eğitim Bakanlığı

Enstitü Öğrencilerimiz                                                            Yerel Yönetimler

BAPKO                                                                                       Diğer Üniversiteler

Uluslararası Ofis                                                                      Maliye Bakanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                                 Devlet Planlama Teşkilatı

MÜSEM                                                                                      TÜBİTAK

                                                                                                    Türkiye İstatistik Kurumu


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 24.11.2023 15:11:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM