Misyon ve Vizyon

 

MİSYON

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün misyonu, Eğitim Bilimleri’nin çeşitli alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanmasını ve geliştirilmesini, bu programların etkinliğini artıracak verimli işleyiş ve öğrenme ortamlarının oluşturulmasını, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişimin geliştirilmesini, topluma fayda sağlayacak üst düzey araştırmaların yapılmasını ve bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesinin önerilmesini araştırma ve eğitim amacıyla diğer resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliğinin artırılmasını sağlayarak Marmara Üniversitesi’nin topluma hizmet eden bir araştırma üniversitesi olarak kimliğinin gelişmesine hizmet etmektedir. 

 


VİZYON

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Vizyonu; Sunulan lisansüstü programların kalitesi sayesinde en nitelikli öğrencilerin, lisansüstü eğitim almak için seçtikleri, ulusal ve uluslararası alanda eğitim politika ve yaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen, Eğitim Bilimleri alanında üstün nitelikli öğretim üyeleri ve eğitim bilimleri uzmanları yetiştiren bir kurum olmaktır.

 

STRATEJİK PLAN VE HEDEFLER

Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktiviteleri geliştiren, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilecek bireylerin yetiştirilmesinde eğitime destek ve idari hizmet sağlayarak, yalnızca öğreten değil, öğrenen bir hale gelmek , akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği bir yapı oluşturmaktır . Enstitümüz rektörlük, öğretim üyeleri ve öğrenci haklarına saygılı, katılımcı, güvenilir, işini en iyi şekilde gerçekleştiren bir hizmet sunarak kalite yönetim sistemi şartlarının etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

 

 


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 24.11.2023 11:53:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM