Misyon ve Vizyon


Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Misyonu

 

  • Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün misyonu, Eğitim Bilimleri’nin çeşitli alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanmasını ve geliştirilmesini, bu programların etkinliğini artıracak verimli işleyiş ve öğrenme ortamlarının oluşturulmasını, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişimin geliştirilmesini, topluma fayda sağlayacak üst düzey araştırmaların yapılmasını ve bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesinin önerilmesini araştırma ve eğitim amacıyla diğer resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliğinin artırılmasını sağlayarak Marmara Üniversitesi’nin topluma hizmet eden bir araştırma üniversitesi olarak kimliğinin gelişmesine hizmet etmektedir. 


Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Vizyonu

 

  • Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Vizyonu; Sunulan lisansüstü programların kalitesi sayesinde en nitelikli öğrencilerin, lisansüstü eğitim almak için seçtikleri, ulusal ve uluslararası alanda eğitim politika ve yaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen, Eğitim Bilimleri alanında üstün nitelikli öğretim üyeleri ve eğitim bilimleri uzmanları yetiştiren bir kurum olmaktır. 


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 08.03.2019 09:36:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM