Araştırma BirimleriMarmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKO)

1984 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları tarafından  üniversitenin ileri görüşüne ve ülküsüne uygun olarak yönetilecek olan bilimsel araştırma ve alt yapı geliştirme proje önerilerinin değerlendirilmesi, benimsenmesi, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulmasını amaçlamıştır. Birçok proje tipine destek veren BAPKO, özellikle  enstitümüz programlarında çalışmalarını sürdüren öğretim elemanları ve öğrencilerinin Lisansüstü Tezlerini C tipi projeler olarak desteklemektedir. BAPKO’nun diğer proje tipleri aşağıda yer aldığı gibidir:

A tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri: Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.

B tipi proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Değişik bilimsel alanları içeren ve Marmara Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. 

C tipi proje: Lisansüstü Tez Projeleri: Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.

D tipi proje: Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri: Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için yapılacak projelerdir.

E tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri: Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.

F tipi proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.

G tipi proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri: DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.

H tipi proje: Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.

I tipi proje: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri: Marmara Üniversitesinin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanma amacıyla yapılan projelerdir.


Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKO) hakkında daha detaylı bilgi için lütfen sayfasını ziyaret ediniz


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 27.03.2013 11:44:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM