Müdürün Mesajı

 

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne hoş geldiniz.

Kurumumuz yaklaşık 150 yıldır öncelikle ayırım yapmaksızın eğitime, daha sonra da içinde yaşadığımız kente, kültüre ve topluma farklı boyutlarda ve kademelerde katkıda bulunmaya devam etmektedir.  Enstitümüz, fakültemiz ve üniversitemizin diğer güzide kurumlarıyla birlikte işbirliği çerçevesinde alışarak hayatı ve imkanlarını geliştirme ve iyileştirme, okulu ve toplumu erdemli ve mutlu ufuklara doğru ilerletme gayreti içerisindedir.

“Eğitim Çağı” olarak tanımlanan 19. yüzyılın ortalarında ülkemizde modern eğitim anlayışıyla öğretmen yetiştirmek üzere İstanbul’da mütevazı bir öğretmen okulu (Dârülmuallimîn, 1848)  olarak işe başlayan, ancak bugün Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’nden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği’ne, eğitim bilimleri alanında Eğitim Programları ve Öğretim’den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’a varıncaya kadar 25 yüksek lisans ve 23 doktora programı olmak üzere toplamda 48 farklı programda hem ülke çapında, hem ulusal hem de uluslararası seviyede lisansüstü eğitimler sunarak ülkemizin önde gelen, eğitimdeki öncülüğünü koruyarak ilerleyen çok kapsamlı bir enstitü haline gelmeyi başarmıştır.

Şu anda enstitümüzde çeşitli alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarında en genel hatlarıyla ifade edersek bir yandan eğitimin hem teorik hem uygulamaya dönük alanlarında çalışmalar yapılırken, diğer yandan eğitimde olanı incelemenin yanı sıra eğitimde olması gerekeni soruşturan incelemeler de araştırma konularımız arasında yer almaktadır. Söz gelimi, özel eğitim alanında görme engeli olan çocuklar için etkili olan pekiştireç değerlendirme yönteminin belirlenmesini hedefleyen çalışmalar, lise öğrencileri arasında yaşanan farklı boyutlardaki zorbalık türlerini ve nedenlerini teşhisle birlikte bu tür davranış bozukluklarının önüne nasıl geçilebileceğini araştıran incelemeler, ülkemizdeki üniversitelerin uluslararası alanda söz sahibi olma girişimleri, politikaları ve sonuçlarını çözümleyen tezler, eğitim ortamlarında ayrımcılık ve ayrıştırmayı irdeleyen, soruşturan araştırmalar bu konu başlıklarından sadece birkaç tanesini oluşturmaktadır.

Eğitim-öğretimin yöntem ve içeriği öngörülemeyecek hızda ve çerçevede heyecan verici ufuklara doğru ilerlemekte, yeniden şekillenebilmekte ve bundan sonra da ufuk açıcı hedeflere doğru ilerlemeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine bağlı kalarak demokratik değerlere uygun şekilde gelişme ve kalkınmanın bütün kademelerde ancak iyi eğitimle mümkün olabileceği – öyle ya eğitim olmasa bizi gelecek hakkında ne ümitvar kılabilir ki?! –  düşüncesiyle enstitümüz şu ana kadar sunduğu programların yanı sıra farklı ihtiyaçları karşılamak ve çeşitli araştırma sorularına özgün cevaplar verebilmek üzere lisansüstü program sayısını ve niteliğini geliştirmek amacındadır. Bu amaç doğrultusunda enstitümüz, programların niteliklerini yükseltmek, gerekli çalıştay, seminer veya konferanslar düzenlemek ve enstitümüzde ders veren akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını desteklemek üzere hazırlıklar yapmayı planlamaktadır.

Enstitümüzün amacı, öğrencilerimize iyi bir eğitim almalarını sağlayacak imkân ve seçenekleri oluşturmak, akademisyenlerimizin çalışmalarıyla hem eğitimin hem de bilimin sınırlarını ilerletmek, ulaşılan bilgilerin ışığında hem insanı hem toplumsal yaşamı korumaya ve geliştirmeye dönük uygulamalar ve öneriler üretebilmek, her şeyden önce etik ilkeleri ön planda tutan ve sosyal sorumluluk sahibi geleceğin araştırmacı öğretmenlerini, eğitim liderlerini ve araştırmacılarını yetiştirmektir.

Toplumu, akademik dünyayı var eden ve işlevsel hale getiren temel unsurlardan biri rasyonel ve sivil değerler ise bir diğeri de bilimin aydınlığında farklı fikirleri, karşıt düşünce ve açıklamaları barındırması, hatta bu fikirlerin devamlılığını sağlamasıdır. Hakikat ancak böyle bir ortamda ürkmeden yüzünü gösterebilir. Eğitim ve bilimin ilerlemesi de ancak farklı fikirlerin özgür bir şekilde buluşmaları, karşı karşıya gelmeleri, bazen de çatışmaları sayesinde mümkün olur. 19. yüzyılın ikinci yarısına tekrar dönersek, Türk modernleşmesinin öncü isimlerinden Namık Kemal de, “Barika-i hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar” derken tam da buna işaret etmişti.

Yükselmek, başkalarının önüne geçerek veya üstüne çıkarak gerçekleşmez. Aslında bu tür yükselmek kültürümüzde düşmek olarak adlandırılır. Eğitimin bütün alanları ve arayışlarıyla birlikte kendine hedef edindiği yükselmek, bir şekilde örselenmiş, belki unutulmuş veya keyfiliğin esaretiyle yolunu kaybetmiş ya da yanlış istikamete doğru yönelmiş bireyleri, toplulukları da içine alarak, onları da bulundukları basamaktan yakalayarak birlikte yürümeyi sağlamak, işbirliği içinde çalışmak ve beraberce ilerlemektir. İnsanlık bütün unsurlarıyla birlikte ancak yükselebilir.  Her hangi bir şekilde kendini geride bulanların, unutulanların veya bırakılanların sorumluluğunu hissetmeyen bir dünyada insanlığın yükselmesi mümkün değildir.

Üniversitemiz modern eğitim ve araştırmadaki öncülüğüyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Bu vizyona uygun bir şekilde hareket eden enstitümüz, ayırım yapmaksızın eğitim bilimlerinin bütün alanlarında hem teorik hem uygulamalı araştırmaları desteklemeyi amaçlarken Cumhuriyetimizin temel değerlerini özümsemiş, cesaretle soruşturabilen ve analiz yapabilen, yapıcı ve yaratıcı düşünerek eğitimde yeni ve özgün uygulamalar tasarlayabilen ve hayat boyu öğrenme merakını ve hayretini yaşatabilen genç araştırmacıların yetişmesine akademik ve bütün idari personelimizle birlikte elimizden geldiğince katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kültürümüzün ve üniversitemizin köklü geçmişinden sürekli beslenerek ilerlerken, geleceğin de bizim en iyi işlerimizi, araştırmacılarımızı, en iyi öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi barındıracağı bilincinde olarak çalışmak ve hep birlikte yol almak ümidiyle.

Prof. Dr. Seyfi KENAN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 30.07.2020 17:58:55 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM