Doktora Yeterlilik İşlemleri


DOKTORA YETERLİLİK AŞAMASINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1- Öğrenci işlerinde GANO kontrolü yapılmalıdır. (GANO en az 3 olmalıdır).

2- Öğrenci işlerinde Yabancı Dil kontrolü yapılmalıdır. (Yabancı Dil puanı en az 60 olmalıdır).

3- Gerekli şartları taşıyan öğrenci, Yeterlilik Sınavı  Jüri Belirleme formunu Enstitümüz web sitesinden veya öğrenci işlerinden almalıdır.

4 -Bağlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığı Jüriyi belirlemeli ve formu onaylamalıdır.

5-Öğrenci, Yeterlilik Sınav Jürileri belirleme formunu Enstitümüze teslim ettikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu Kararını takip etmelidir.

6-Yönetim Kurulu Kararı gereğince onay alındıktan sonra öğrenci jürilere uygun olan tarihi belirlemeli  ve  sınavına girmelidir.

7-Öğrenci Yeterlilik Sınav Tutanağını Enstitümüz web sitesinden veya Enstitümüz öğrenci işlerinden almalı, sınav sonucunda sınav jürisi tarafından başarı durumu belirlenip imzalanmalıdır.

8-İmzalanmış Yeterlilik Sınav Tutanakları (üç nüsha) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından üç gün içinde kapalı zarf içinde Enstitümüze teslim edilmelidir.


Not: Yeterlilik sınavları Eylül/Ekim ve Şubat/Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 26.03.2013 15:14:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM