Doktora Yeterlilik İşlemleri

 

DOKTORA YETERLİLİK AŞAMASINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1- Öğrenci işlerinde GANO kontrolü yapılmalıdır. (GANO en az 3 olmalıdır).

2- Öğrenci işlerinde Yabancı Dil kontrolü yapılmalıdır. (Yabancı Dil puanı en az 55 olmalıdır).

3- Gerekli şartları taşıyan öğrenci, Yeterlilik Sınavı  Jüri Belirleme formunu Enstitümüz web sitesinden veya öğrenci işlerinden almalıdır.

4 -Yeterlilik Jüri Belirleme Komitesince Jüri belirleme formu imzalanmalıdır.

5-Öğrenci, Yeterlilik Sınav Jürileri belirleme formunu Enstitümüze teslim ettikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu Kararını takip etmelidir.

6-Yönetim Kurulu Kararı ile onay alındıktan sonra 2 ay içerisinde jürinin uygun göreceği tarihle öğrenci sınava girmelidir.

7-Öğrenci Yeterlilik Sınav Tutanağını Enstitümüz web sitesinden veya Enstitümüz öğrenci işlerinden almalı, sınav sonucunda sınav jürisi tarafından başarı durumu belirlenip imzalanmalıdır.

8-İmzalanmış Yeterlilik Sınav Tutanakları (iki nüsha) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından beş gün içinde kapalı zarf içinde Enstitümüze teslim edilmelidir.

 

Not: Yeterlilik sınavları 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık aylarında olmak üzere iki kez yapılmaktadır.


Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 31.01.2020 15:46:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM