BAPKO Projeleri

2011 ve 2012 Yılında Enstitümüz Bünyesinde BAPKO
Tarafından Desteklenen Projelerin Kabul Tarihlerine Göre Sıralananan Listesi

2012
Proje Sahibi Projenin İsmi
Doç.Dr.Filiz KABAPINAR Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Öğretim Becerilerinin Gelişimi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İle Durum Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Ali DELİCE 9.sınıf Geometri Dersine Yönelik GeoGebra ve Geometer’s Sketchpad Yazılımları ile Hazırlanan Etkinliklerin Öğrenci Performansına ve Uzmansal Yeteneklerine Etkisi ve Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi
Öğr.Gör.Dr.Mehmet Ata ÖZTÜRK Zihin Engelli Öğrencilerin Katıldığı Uyarılmış Beden Eğitimi Programı
Prof.Dr.Erol BULUT İlköğretim Öğrencilerinin Resim Eğitiminde Görsel Algılama Becerisinin Kazandırılmasında Batı Resmindeki Mekan Olgusunun Etkileri
Doç.Dr.Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Etkileşimli Öğrenme Nesneleri Kullanımının Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Öğr.Gör.Dr.Hakan SARIÇAYIR Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Yönetiminin Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışları, Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Bilimsel süreç Becerileri Üzerine Etkisi

2011

Proje Sahibi Proje İsmi
Prof.Dr.YıldızGÜVEN Başarıya İlk Adım Erken Müdahale Programının Sosyal Olmayan Davranışlar Gösteren 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerilerine, Akademik Etkinliklerle İlgilenme Sürelerine ve Ailelerin Stres Seviyelerine Olan Etkisi 
Doç.Dr.Rengin ZEMBAT Okul Öncesi Kurumlarda Görev Yapan Öğretmenlerin Performanslarının 360 Derece Geri Bildirim Yoluyla Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet İNAN Çeviklik Alıştırmalarının 10-11 Yaş Çocuklarının Reaksiyon Zamanı ve İşlemleme Hızına Etkisinin İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇAKIR Biyoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi Yeterlilik Ölçütlerinin ve Performans Göstergelerinin Detaylandırılması
Dr.Cem GÜREL Model Rekabetçilik, Araştırmacı-Sorgulama Ortamında Öğrenciler Tarafından Oluşturulan Argümanların Kalitesinin ve Bilimsel Kredibilitesinin Araştırılması
Yrd.Doç.Dr.EminAYDIN Matematik ve Fizik Alan ve Alan Eğitimi lisans ve lisansüstü Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları ve Ders Pratikleri
Dr.Ali Rıza KÜPÇÜ İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Çerçevesindeki Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin Cebir Başarısına ve Cebirsel Düşünme Düzeylerine Etkisi
 Doç.Dr.Halil EKŞİ Üniversite Öğrencilerinde Özgecilik Davranışının Transaksiyonel Analiz Ego Durumları ve Yaşam Doyumları Bağlamında İncelenmesi
Doç.Dr.Sena Gürşen OTACIOĞLU Flüt Eğitiminde Kullanılan Bilişüstü Çalışma Stratejileri ve Bireysel Öğrenme Stillerinin Motivasyona ve Öğrenme Başarısına Etkisi
Doç.Dr.Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Etkileşimli Öğrenme Nesneleri Kullanımının Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirisel, Yaratıcı Düşünme ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi 
Doç.Dr.Ahmet Şükrü ÖZDEMİR İlköğretim Seviyesindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Eğitimine Yönelik Bir Model Önerisi
Prof.Dr.Musa ŞAHİN Laboratuar Uygulamalı ve Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Kimya Eğitiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Kavramsal anlama Düzeylerine Etkisi
Dr.İlknur GÜVEN Bağlam Temelli Yaklaşıma Dayalı Genel Fizik -1 Laboratuarı Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarılarına, bilimsel süreç Becerilerine, Motivasyonlarına, Hatırlamalarına ve Tutumlarına Etkisi

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 02.04.2013 10:06:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM