Karşılaştırmalı Entelektüel Tarih Semineri

Münih Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hans Georg Majer, Enstitümüzde Osmanlı-Alman ilişkileri ve karşılaştırmalı entelektüel tarihi çerçevesinde yapmış olduğu çalışmalarını, 9 Mayıs 2019 tarihinde "My Researches on Ottoman-German Relations" konulu bir seminerle öğrencilerimizle paylaşmıştır. Prof. Majer, Zeyl-i Şakayık yazarı Uşakizade hakkında hazırladığı entelektüel biyografi başta olmak üzere, 17. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi, diplomasi, ilmiye teşkilatı, ulemanın sosyal ve ekonomik durumu, ulema-devlet, meşayih-devlet ilişkileri konusunda yaptığı çalışmalarla bilinmektedir. Öğrencilerin aktif katılımları ve sorularıyla seminer çalışması genç araştırmacılar açısından yeni araştırma alanlarını işaret ederek sona erdi.

Prof. Majer, Yakın Doğu Kültürü, Tarihi ve Türkoloji Enstitüsü'nün yıllarca başkanlığını yapmış ve daha sonra emekli olmuştur. Bu seminer, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün işbirliğiyle gerçekleşmiştir.

     


HIZLI ERİŞİM