Lisansüstü derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesi ile ilgili süreçler

Lisansüstü Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla İşlenmesindeki Süreç Enstitümüz Tarafından Aşağıdaki Şekilde Planlanmıştır.

1. Ders Materyallerinin power Point sunu dosyası, pdf belgesi ya da en az bir saat süreli olmak üzere video (mp4 formatında) dosyası olarak hazırlanması,

2. Dersi alan öğrenci sayısı 25'in altında olan öğretim elemanlarının  UZEM sistemi yerine tercih online iletişim platformlarının kullanarak derslerini yürütebilecekleri, ancak ileride oluşabilecek olumsuzluklara karşı derslerini kayıt altına almaları,

3. UZEM sistemi üzerinden ders yapacak öğretim elemanlarının (öğrenci sayısı 25'in üzerinde olan) tüm ders materyallerinin, dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından uzaktan eğitim sistemine yüklenmesinin yapılması,

4. Derslerin proje, öğrenci sunumu vb. şekilde yürütmeyi planlamış öğretim elemanlarının süreci takip edebilecekleri bir izleme formu geliştirerek öğrencilerin yapmış oldukları sunumları (her hafta ayrı olacak şekilde), projeleri vb. öğrenci çalışmalarını kayıt altında tutmaları gerekmektedir.

Önemli Not: İçinde bulunulan olağanüstü durumdan dolayı eğitim öğretimin
aksatılmaması adına lisansüstü tüm teorik derslerin yapılması zorunludur.

HIZLI ERİŞİM