BİGG MARMARA TÜBİTAK 1512 TEKNO GİRİŞİM SERMAYE PROGRAMI

BİGG MARMARA TÜBİTAK 1512 TEKNO GİRİŞİM SERMAYE PROGRAMI

TÜBİTAK BİGG Programı, Marmara İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) ve Erciyes Teknopark A.Ş. işbirliğinde gerçekleşecektir. 1601- Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Program kapsamında yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, program, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine ön ödemeli 200.000 TL hibe desteği sağlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programına katılımcıları hazırlamaktadır. Hizmetler çevrimiçi olacağından Türkiye’nin her yerinden başvurular kabul edilecektir.

Kimler başvuru yapabilir?

Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenciler,

Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler,

Lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından en fazla 10 yıl önce mezun olmuş kişiler,

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno girişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşama desteği almamış kişiler,

Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan kişiler,

BİGG Marmara programına başvurabilirler.

Verilecek Eğitimler

 • Sektörel Danışmanlık
 • Nitelikli Eğitimler
 • Uzman Mentorler
 • Network
 • İş Birliklerine Erişim
 • Melek Yatırım Ağlarına Erişim

 

 

 

Sürecin İşleyişi Nasıl Olacak?

1- Başvuru Toplama: https://www.biggmarmara.com/ üzerinden yapılacak.

2- Değerlendirme: Başvurular arasından teknoloji ve yenilik odaklı olan iş fikirleri seçilir.

3- Girişimcilik Kampı: Eğitimler ve mentor görüşmeleri ile iş fikirleri olgunlaştırılır.

4- İş Planı Hazırlama: İş planları hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurular gerçekleştirilir.

İş Fikri Alanları

 • İleri İmalat ve Sanayi 4.0
 • Akıllı Ulaşım
 • Sağlık ve İyi Yaşam
 • İletişim ve Sayısallaşma
 • İş Birliklerine Erişim
 • Melek Yatırım Ağlarına Erişim

Paydaşlar

 • TÜBİTAK
 • Marmara Üniversitesi
 • MİTTO
 • BİGG Bireysel Genç Girişim
 • Erciyes Teknopark
 • ETTO
 • SERA

HIZLI ERİŞİM