2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

   T.C.

    MARMARA ÜNİVERSİTE

   EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

   2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ İŞLEMLER KILAVUZU VE İLAN METNİ

 

  GENEL BİLGİLER ve BAŞVURU KOŞULLARI     ;

    Başvuru sistemi (07 Ocak 2019 saat:10.00 itibarıyla açılacaktır.)

 • ·         Yatay Geçiş için online başvuru yapılmayacaktır. Belgeler Enstitümüze elden teslim edilecektir.

Ön kayıtlar;  https://basvuru.marmara.edu.tr/  adresine yapılacak olup, hesabı olmayanlar “yeni hesap” oluşturmalıdırlar.

 Ön Kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e-posta adresinin  ve cep telefonu bilgilerinin girilmesi zorunludur.

 Onay verilen veya belgelerde eksiklik/hata olan adayın belirttiği e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır.  Başvuru ekranından sınav giriş belgesi alınmalıdır.   

     “Onaylanmış tercihler değiştirilemez ve silinemez.”    

 • Yurt içindeki bir Üniversiteden  mezun ya da mezun aşamasında olan adayların bazı bilgileri (Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.) YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden çekilecektir. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayan adayların mezun yada mezun aşamasında oldukları bilgisi Üniversiteleri tarafından işlenmesi gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. 
 • Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar Yurtdışı (diğer) üniversite seçeneğini seçebilirler.
 •  Adaylar bilgilerini  https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi    adresinden sorgulayabilir.    Aynı yarıyılda sadece bir tane tezli yüksek lisans veya doktora programına, en fazla iki tane tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapılabilir.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
  • KKTC Uyruklu adaylar, TC Vatandaşı kontenjanlarına başvuru yapabilecek ve  ALES puan şartı aranacaktır.
  • Mavi Kart sahibi veya çift uyruklu adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir. Yabancı Uyruklu kontenjanından başvuru yapan adaylar yabancı uyruklu olarak değerlendirilir. Başvurular tamamlandıktan sonra uyruk bilgisi değiştirilemez. Yabancı uyruklu statüsünde başvuran adaylar yabancı uyruklu öğrenim ücretlerine tabidir.
  • Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmekzorundadırlar.
   • Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate alınarak hesaplanır. YÖK dönüşüm tablosu için (http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43)
   • Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not döküm belgelerinde (transkript)4'lükveya 100'lüksistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.
 •  Meslekî bilgi değerlendirme sınavına girmeyen öğrenci mülakat sınavına giremez.
 • Yedekler ilgili tarih/tarihlerde Enstitümüze dilekçe ile başvurur. Dilekçe vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler Enstitümüz web sayfasında ilan edilir.)
 • İlgili tarihlerde yapılmayan başvuru ve kayıt işlemleri için mazeret kabul edilmez.
 • Bazı programlarda ön koşul olarak alan sınırlaması, bulunmaktadır. Bkz. Kontenjan tablosu.
 • Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans programında Yeterli öğrenci sayısına ulaşılmadığı taktirde program açılmayabilir.  
 • Tezsiz Yüksek Lisans programlarından 2018 – 2019 Yılı eğitim –öğretim yılı  ‘Tezsiz YL’ ücretleri;

9.000.- + 300 Dönem Projesi TL dir. Katkı payı/öğrenim ücretlerini Yapı Kredi Bankası’nın Türkiye’deki tüm şubelerinden,  veya  https://harc.marmara.edu.tr/  adresinden kredi kartı ile yatırılabilir. Kendi isteği ile kayıt sildiren adayların yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.

 • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

  

ÖN KAYITTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER;

      Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Adayların mezun olmaları veya koşullu ön kabul için, öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

 • Kesin kayıt tarihinde mezuniyet belgelerini ibraz edemeyenler asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 • Diploma ve Formasyon Belgesi olanlar ikisini birlikte yükleyeceklerdir (Formasyon isteyen programlar için).
 • Mezun olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.

 

      Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Başvuru sırasında mezun olmayanların transkriptlerinin en az 7 dönemlik olması gerekmektedir. Doktora Programlarına başvurularda ‘Yüksek Lisans’ transkripti yüklenmesi gerekmektedir.

      ALES belgesi; Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Hangi dönem seçilirse o döneme ait puan ÖSYM’den alınır daha sonra puan değişikliği yapılamaz.

Yabancı Uyruklu adaylardan ALES istenmez.

ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlik süresi belirtilmemiş ise bu sınavın geçerliliği   ALES sınavının geçerlilik süresi kadardır.

 • Yüksek lisans programları ALES Puan Şartı: 55’dir.  
 • Doktora programları için ALES Puan şartı:  60’dır.
  • ALES puanına eş değer kabul edilen sınavların asgari değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

                       ALES: 55,  GRE:149 (GRE Eski 610),    GMAT:450,                        

                      ALES: 60,  GRE:151 (GRE Eski 634),    GMAT:465,

 

      Yabancı Dil Belgesi   YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğeri  (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); YDS, e-YDS, YÖKDİL gibi yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için: http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html

 • Doktora programına başvuruda;  adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir,
 • Tezli Yüksek Lisans programına; adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 40 puan eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olmak,
  •  Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek lisans programı için:50 Puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olmak gerekir,

      Üniversitemiz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru yapan yabancı uyruklu adaylardan ana dilleri dışında ikinci dil şartını sağlamak üzere Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitü ve Türkiye'deki diğer üniversitelerin Türkçe yeterlilik belgeleri de yabancı dil belgesi olarak kabul edilecektir.

      Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir.); Adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır.

      Türkçe olmayan belgelerde;Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta istenilen belgelerin (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), Türkçe tercümesini,  sisteme yükleyecek ve  Yeminli tercüman onaylı belgelerini  KESİN KAYIT’ta verilecektir.

 

 

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA ;   07-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen başvuru yapılacaktır.

      Üniversite içindeki veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış olmalıdır.

      Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.

      Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)

      Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)

      Transkript, derslerin içerikleri ve müfredat.( Onaylı)

 

 KESİN KAYITTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER;

 •  Kayıt işlemleri belirtilen tarihler arasında ilgili enstitüler tarafından yapılacaktır. Eksik belge ile kayıt yapılamaz.
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları gösterilerek Enstitümüz tarafından “aslı gibidir” yapılabilir.
  • Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
  • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
  • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  •  Mezuniyet Belgesi;  belgenin alındığı Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.

       TC Kimlik fotokopisi;

      Transkript Belgesi (onaylı); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik ortalaması hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. 

        Askerlik Durum BeyanıBu belge e-Devlet sistemiyle ya da askerlik şubelerinden alınabilir. Herhangi bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olan adayların askerlik tecil işlemlerinin yapılabilmesi ve bakaya duruma düşmemeleri için mezuniyet sonrası askerlik şubelerinden tecil işlemlerini yaptırmaları gerekir.

        ALES Belgesi  Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi beş yıl süreyle geçerlidir.

      Yabancı Dil Belgesi ; Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesidir.

      Fotoğraf  (3 Adet)  Vesikalık olacaktır.

        Denklik Belgesi/Okul Tanıma Yazısı: Lisansüstü Tezli Programlar için Kesin Kayıt tarihlerinde aday tarafından ilgili enstitüye teslim edilecektir. Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilmiştir.                                                                                                         

 1) T.C. uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların diploma denklik belgesi teslim etmesi zorunludur.   

 2) Yabancı uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların okul tanıma yazısı teslim etmeleri zorunludur.                                                                                                                                                                                                            

        Pasaport, mezuniyet ve transkript belgelerinin Türkçe tercümesinin, aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi Enstitümüz tarafından onaylanacaktır.

        TÖMER belgesi; Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

HIZLI ERİŞİM