2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ SENATO KARARLARI DUYURUSU VE ENSTİTÜMÜZÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI UZAKTAN ÖĞRETİM

FAALİYETLERİYLE İLGİLİ SENATO KARARLARI

DUYURUSU VE ENSTİTÜMÜZÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ

 

SINAVLAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Üniversitemiz akademik takviminde 04-12 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ertelenmiştir. Sınav tarihleri (Ara sınav, final, bütünleme), sınav uygulama yöntemleri ve Yaz Okulu ile ilgili çalışmaların Mayıs 2020 de tamamlanarak duyurulacaktır.

KAYIT DONDURMA

Lisansüstü öğrencilerimiz kayıt dondurma taleplerini 20 Nisan 2020 tarihine kadar http://obys.marmara.edu.tr adresindeki “kayıt dondurma talep” formunu doldurarak yapabileceklerdir. Kayıt dondurma 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için geçerli olmak üzere bir yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilecek ve kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI

Öğrenci katkı payları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46/b maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Öğrencilere geri ödenmesi ya da alınmaması hususu Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenmektedir.

LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI

Lisansüstü tez çalışmalarında danışmanlık yapan öğretim üyelerinin ve tez öğrencilerinin anabilim dalı başkanlıklarına faaliyetlerini çevrimiçi olarak yapabilecekleri yönündeki beyanlarını 20 Nisan 2020 tarihine kadar bildirmeleri halinde tez danışmanlıklarının ve aynı zamanda uzmanlık alan derslerinin de çevrimiçi olarak devam edebileceklerdir.

Ayrıca çevrimiçi yapılamayacak Lisansüstü tez çalışmalarının tümünün  (tez danışmanlığı, uzmanlık alan dersi, tez savunma, doktora tez izleme vd.) Haziran 2020 tarihine ertelenmesine, Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürenin öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.

TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTILARI (TİK)

Çevrimiçi olarak devam edilmesine karar verilen doktora tez çalışmalarının, tez izleme komite toplantıları, ilgili enstitülerin gerekli düzenlemeleriyle dijital ortamda yapılabilecektir.

Tez İzleme Komitesi Toplantısının dijital ortamda yapılabileceğine ilişkin tez danışmanının enstitümüze beyanı doğrultusunda izlemeler çevrimiçi olarak UZEM sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bunun için; tez izleme komitesinin toplanma tarih ve saatinin enstitümüze 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca tez izleme komitesi jürisinde üniversitemiz dışından katılacak öğretim üyelerinin olması durumunda bu öğretim üyelerinin T.C. Kimlik numaralarının da enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.

UZEM sistemi üzerinde yapılan tez izleme toplantılarına ilişkin tutanaklar ve varsa diğer belgeler enstitümüze, imzalı olarak kargo yoluyla ya da internet ortamında taratılarak egitimogrenci@marmara.edu.tr adresine gönderilecektir.

Yüz yüze yapılması planlanan tez izleme komitesi toplantıları ise, daha sonra belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili duyurular, enstitümüz web sayfasından takip edilebilir.

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ

Doktora Tez Önerisinin; öğrenci, danışmanı ve tez izleme komitesi üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tez Önerisini çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair beyanları ve ilgili enstitülerin gerekli düzenlemeleriyle dijital ortamda yapılabilecektir.

Doktora Tez Önerisi Toplantısının dijital ortamda yapılabileceğine ilişkin; öğrenci, danışmanı ve tez izleme komitesi üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tez Önerisini çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair beyanlarının Enstitümüze iletilmesinden sonra izlemeler çevrimiçi olarak UZEM sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bunun için; Doktora Tez Önerisi toplantısının toplanma tarih ve saatinin enstitümüze 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca doktora tez önerisi jürisine üniversitemiz dışından katılacak öğretim üyelerinin olması durumunda bu öğretim üyelerinin T.C. Kimlik numaralarının da enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.

UZEM sistemi üzerinde yapılan doktora tez önerisi toplantılarına ilişkin tutanaklar ve varsa diğer belgeler enstitümüze, imzalı olarak kargo yoluyla ya da internet ortamında taratılarak egitimogrenci@marmara.edu.tr adresine gönderilecektir.

Yüz yüze yapılması planlanan doktora tez önerisi toplantıları ise, daha sonra belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili duyurular, enstitümüz web sayfasından takip edilebilir.

DOKTORA YETERLİLİK SINAVLARI

Doktora Yeterlilik Sınavlarının Haziran 2020 tarihine ertelenmesine, Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürenin öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVLARI

Lisansüstü Tez Savunma Sınavları, tez danışmanı, tez öğrencisi ve tez jüri üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tez Savunma Sınavının çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair beyanları ve Enstitülerin gerekli alt yapıyı oluşturup sınav sürecinin kayıt altına alınmasını hukuki açıdan denetlenebilecek hale getirmesi halinde dijital ortamda yapılabilecektir.

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavlarının dijital ortamda yapılabileceğine ilişkin; öğrenci, danışmanı ve tez izleme komitesi üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına tez savunmasını çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair beyanlarının Enstitümüze iletilmesinden sonra savunmalar çevrimiçi olarak UZEM sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bunun için; Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavlarının tarih ve saatinin enstitümüze 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca tez savunma jürisine üniversitemiz dışından katılacak öğretim üyelerinin T.C. Kimlik numaralarının da enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.

UZEM sistemi üzerinde yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavlarına ilişkin tutanaklar ve varsa diğer belgeler enstitümüze, imzalı olarak kargo yoluyla ya da internet ortamında taratılarak egitimogrenci@marmara.edu.tr adresine gönderilecektir.

Yüz yüze yapılması planlanan Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları ise, daha sonra belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili duyurular, enstitümüz web sayfasından takip edilebilir.

 

HIZLI ERİŞİM