2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Enstitümüze Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine

 

 • Sonuçlar basvuru.marmara.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
 • Kesin kayıtlar Üniversitemiz Göztepe Kampüsü Orhan Oğuz Kütüphanesinde 02-08 Eylül 2021 tarihleri arasında 10:00-12:00 öğle arası – 13:00-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.
 • Kesin kayıt formunun eksiksiz doldurularak ve imzalanarak getirilmesi zorunludur. KESİN KAYIT FORMU.docx (63 KB)
 • Kesin kayıtta gerekli olan evrakların aslı (zorunlu) ile birlikte bir nüsha fotokopilerinin de getirilmesi kayıt işlemlerinin hızlandırılması açısından önemlidir.
 • Tezsiz Yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazananlar ve yabancı uyruklu adayların kesin kayıt yaptırmaya gelmeden önce harc ücretini ödemeleri zorunludurKatkı payı/öğrenim ücretleri Türkiye Halk Bankası Şubelerinden veya Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, Dialog, ATM, Mobil Bankacılık, veya https://harc.marmara.edu.tr/  adresinden) kredi kartı ile yatırılabilir. (Tahsilat makbuzu getirilecek) (1. Eğitim Tezli ve Doktora programlarda harç borcu bulunmamaktadır. İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıranlar hariç)

 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER;

 • Kayıt işlemleri belirtilen tarihler arasında ilgili enstitüler tarafından yapılacaktır. Eksik belge ile kayıt yapılamaz.
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları gösterilerek Enstitümüz tarafından “aslı gibidir” şeklinde onaylanabilecektir.
 • Kayıt, bizzat aday tarafından yapılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kayıt yapacak kişiden Noter vekâleti istenir
 • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
 • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Mezuniyet Belgesi (Diploma): belgenin alındığı Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırılabilecektir.
 • TC Kimlik fotokopisi
 • Transkript Belgesi (onaylı): Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik ortalaması hesaplanmış ve onaylı transkriptin ibraz edilmesi zorunludur. 
 • Askerlik Durum Beyanı:Bu belge e-Devlet sisteminden ya da askerlik şubelerinden alınabilir. Herhangi bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olan adayların askerlik tecil işlemlerinin yapılabilmesi ve bakaya duruma düşmemeleri için mezuniyet sonrası askerlik şubelerinden tecil işlemlerini yaptırmaları gerekir.
 • ALES Belgesi: Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi beş yıl süreyle geçerlidir.
 • Yabancı Dil Belgesi; Ön Kayıtta yüklenen ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesidir.
 • Fotoğraf (3 Adet)  Vesikalık olacaktır.
 • Denklik Belgesi/Okul Tanıma Yazısı: Lisansüstü Tezli Programlar için Kesin Kayıt tarihlerinde aday tarafından ilgili enstitüye teslim edilecektir. Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilmiştir.                                                                                          

 1) T.C. uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların diploma denklik belgesi teslim etmesi zorunludur.   

 2) Yabancı uyruklu olup, önceki öğrenimini yurt dışında tamamlayanların okul tanıma yazısı teslim etmeleri zorunludur.                                                                                                                                                                                                             

Pasaportmezuniyet ve transkript belgelerinin Türkçe tercümesinin, aslı gösterilmek koşuluyla fotokopisi Enstitümüz tarafından onaylanabilecektir.

TÖMER belgesi: Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk bir puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

HIZLI ERİŞİM