BAP Koordinasyon Birimi Destekli Çalışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimiz,

6 Ağustos 2019 tarih ve 385-3 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile “Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” güncellenmiştir. Buna göre; sizin ve öğrencilerinizin Marmara Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan proje(leri)nizin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez vb.) yapılması halinde, anılan yönergeninin 16.maddesi gereğince BAP Koordinasyon Birimi desteğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedirBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında, “Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından #xxxx nolu proje kapsamında desteklenmiştir” (“This work has been supported by Marmara University Scientific Research Projects Coordination Unit under grant number #xxxx”) ifadesinin bulunması zorunludur. Yine aynı yönergenin 35.maddesinde “BAP Koordinasyon Birimi desteğine ilişkin belirtilen ifadeye yer vermeyen araştırmacılara 2 yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz” hükmü bulunmaktadır.

Marmara Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi desteğinin proje numarası ile birlikte tüm makale, kitap/kitapta bölüm, davetli konuşmacı konuşma metni/sunumunda, sözlü sunumlarda (tam metin veya özet), poster sunumlarında (tam metin veya özet), tezlerde (Yüksek Lisans / Doktora) ve her tür ulusal/uluslararası basılı/görsel medya haberlerinde belirtilmesi hususunda, gereken azami özenin gösterilmesini rica ederim.

Prof. Dr. Seyfi KENAN

    Müdür

HIZLI ERİŞİM