Çevrimiçi Sınavlara Katılacak Adayların Dikkatine

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ MESLEKİ BİLGİ DEĞERLENDİRMESİ VE MÜLAKAT SINAVLARINA ÇEVRİMİÇİ KATILMASI UYGUN BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE

 

Mesleki Bilgi Değerlendirme Sınavı (Yazılı Sınav) ve Mülakat (Sözlü sınav) için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir:

1. Sınava girecek adaylar ilgili sınav komisyonunun sınav için belirteceği platformu (zoom, skype vb.) sağlamakla yükümlüdür. Programı temin edemeyen adayın sınava girememesi durumunda çevrimiçi sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

2. Sınava girecek adaylar kesintisiz internet erişimi sağlamakla yükümlüdür. Sınav esnasında, gözetmen tarafından adayın sınava uygun davranıp davranmadığını kontrol edemeyecek düzeyde internet bağlantısının kesilmesi halinde tekrar sınav grubuna alınmayacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

3. Sınava girecek adayların sınav öncesi, kendisinden başkasının bulunmadığı ve başka iletişim cihazının bulunmadığı bir odada hazır bulunması, üzerinde hiçbir eşyanın ve yazılı metnin bulunmadığı bir masa temin etmesi gerekmektedir. Bu yükümlülükten kaçınan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

4. Sınavın yapıldığı platformda (zoom, skype, vb.) görüntülü kayıt alınacaktır. Bu sebeple bütün adayların sınav boyunca ses ve görüntü kanallarını açık tutmaları zorunludur. Sesi kısan veya görüntüyü kapatan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

5. Sınava bağlantı yapan aday bu koşulları kendi rızası ile kabul etmiş sayılır.

       

      Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM