Dr. Öğr. Üyesi Philippe BARBE’ in konuşmacı olarak katıldığı '' The Value and Limits of Interdisciplinarity'' adlı programımız 19 Aralık 2019 Perşembe günü 15:00 ile 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün güz konferansları kapsamında davet edilen Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Philippe Barbé, "The Value and Limits of Interdisciplinarity" başlıklı konuşmasını İngilizce dilinde 19 Aralık 2019'da Enstitüler Binası Durmuş Hocaoğlu salonunda gerçekleştirmiştir. 

 

Moliere’in Le Bourgeois Gentilhomme isimli eserinden alıntı yaparak konuşmasına başlayan Dr. Barbé, “disiplinlerarasılık” üzerine uzun giriş konuşmasının ardından konunun önemine hem değeri hem de sınırlıklıkarı açısından değinmiş ve sosyal bilimlerden hareketle ilgili konu bağlamında “disiplinleraraslık” ile aslında ne kadar iç içe olduğumuzu göstermiş ve buna dair canlı örneklerini sosyal bilimlere damga vurmuş muhtelif isimlerden seçerek vermiştir. Akademik terminolojide disiplinlerarasılığın nasıl anıldığını ve disiplinlerarasılıkla ilgili kavramları ve jargonları incelemiştir. 1980-2020 arasındaki sosyal bilimleri etkileyen teorilerden kısaca bahseden Dr. Barbé “disilplinlerarasılık” ve “çokdisiplinlilik” arasındaki farka, kavramların yol açtığı karışıklığa, yanlış anlaşılmalara, hatalı disiplinlerarasılık kurgularına ve denemelerine ve ilgili kavramların kendi dinamiklerine değindikten sonra uygun koşullar oluştuğu takdirde her iki alandan da nasıl faydalanılabileceğini kendi deneyimlerden hareketle örnekler sunarak dinleyicilerle paylaşmış ve soru-cevap kısmı ile konuşmasını bitirmiştir.

FB1.jpg (1.65 MB)

FB2.jpg (1.45 MB)

FB4.jpg (101 KB)

FB3.jpg (212 KB)

 

HIZLI ERİŞİM