'' Eğitimi Gündeme Taşımak ''

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün güz konferansları kapsamında Prof. Dr. Üstün ERGÜDER’in davetli konuşmacı olarak katıldığı “Eğitimi Gündeme Taşımak: Eğitim Reformu Girişimi, Bir Sivil Toplum Deneyimi” konulu program 27 Aralık 2019 Cuma günü 15:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Seyfi KENAN tarafından, davetli konuşmacı Prof. Dr. Üstün ERGÜDER kısaca tanıtılarak programa başlanmıştır. Sayın ERGÜDER, sivil toplum niteliğinde olan “Eğitim Reform Girişimi’” nin çıkış noktası, kuruluş aşamaları, kurumsal destekçileri, amacı ve yapılan projelerle ile ilgili bilgi vermiştir.

 

Eğitim Reform Girişiminin, Türkiye’deki en önemli sorununun yükseköğretimden ziyade gençleri üniversiteye hazırlayan temel eğitimle ilgili olduğu görüşünde oluştuğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda; eğitimde reform gerektiren konularda kamuoyunda bilinç yaratmanın, devlet-sivil toplum arasında eğitim konusunda diyalog ve işbirliği sağlamanın, eğitimde yapılan reform hamlelerini takip ederek dikkatli “gözlemci” olmanın, eğitimde reform hamlelerine destek oluşturmanın ve yükseköğretim öncesine odaklanmanın önemi üzerinde durulmuştur. Özellikle Eğitim Reform Girişimi tarafından gerçekleştirilen Eğitimde İyi Örnekler Konferanslarının öğretmenler arasında bilgi paylaşımı ağı oluşturulmasında olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı, bu konferanslarda eğitimciler tarafından oluşturulan ders materyallerinin ve planlarının paylaşıldığı böylelikle yeni uygulamaların oluşturulabileceği ortamların yaratıldığı ifade edilmiştir. Daha sonra ERG tarafından gerçekleştirilen; “Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Bulguları”, “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam”, “Türkiye’de Ortaöğretimde Kapsayıcı Eğitim Durum Analizi”, “Her Çocuğa Eşit Fırsat: Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler”, “Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi” vb. projeler hakkında bilgiler sunulmuştur. Program, farklı ana bilim dallarından katılan öğretim elemanları ve öğrencilerin soruları cevaplandıktan sonra sona ermiştir.  

ü5.jpg (90 KB)

ü4.jpg (96 KB)

ü3.jpg (98 KB)

ü2.jpg (122 KB)

ü1.jpg (127 KB)

HIZLI ERİŞİM