MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SENATO KARARI DUYURUSU

Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarındaki tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre;

1. Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının, doktora yeterlilik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının korona virüse karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına,

2. Risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yukarıda alınan kararın dışında kalmasına; bu durumdaki öğrenciler için ilgili sınav, toplantı ve proje çalışmalarının sorumlu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi olarak düzenlenmesine; risk grubu içinde bulunan öğretim elemanlarının da tez savunma sınavlarını, yeterlilik toplantılarını ve proje uygulamalarını çevrimiçi usulle yapmalarına karar verilmiştir.

Küresel salgının seyri ve yüksek mercilerin kararları doğrultusunda ve gerektiğinde tüm bu uygulamalar Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından tekrar gözden geçirilebilecektir.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM