Öğrenci Temsilci Seçimi Hakkında

 Ülkemizde COVID-19 küresel salgını yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler çerçevesinde
2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerimiz uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile
gerçekleştirilmektedir.
 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi
Yönetmeliği”nin 5. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı
içerisinde yapılacak olan Öğrenci Temsilci Seçimleri; eğitim-öğretimin uzaktan öğretim (çevrimiçi)
yapılması ve salgının bölgesel ve yerel seyrine göre Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı dikkate alınarak yapılmaması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

HIZLI ERİŞİM