PETAL ( PLAY, EDUCATION, TOYS and LANGUAGES ) ERASMUS MUNDUS ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİ PROGRAMI

link : https://web.em-petal.eu/

PETAL ( PLAY, EDUCATION, TOYS and LANGUAGES) ERASMUS MUNDUS ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİ PROGRAMI

İş Birliğinin Tarihçesi : Marmara Üniversitesi’nin ortaklarından olduğu bu uluslararası işbirliği projesi olan PETaL (Play, Education Toys and Language) Oyun, Eğitim, Oyuncak ve Yabancı Dil farklı ülke ve kültürlerdeki akademisyen ve öğrencilere hitap eden bir erken çocukluk dönemi yüksek lisans projesi olarak ortaya çıkmıştır.

Bu Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programına katılacak öğrenciler İspanya, Portekiz ve Türkiye’de birer öğretim yılı eğitim görecek ve tez aşamasına gelecektir. PETAL, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı dır.

Bu yüksek lisans programının inovatif özelliği erken çocukluk döneminde büyük önemi bulunan oyun, oyuncak ve dil gelişimi alanına mahsus özel hazırlanmış içerikli  yeni bir yüksek lisans programı olarak program ortakları tarafından tasarlanmasıdır.

PETaL fikrinin ortaya çıkması, program ortaklarının öncesinde birlikte gerçekleştirdikleri ve başarıyla tamamlanan Erasmus Yoğun Program Projesi (Erasmus Intensive Program Project ) Play, Toys and Culture (Oyun, Oyuncak ve Kültür) sayesinde olmuştur. IESF (Portekiz) in ev sahipliği yaptığı bu projenin amacı çok kültürlü bir öğrenme ve öğretme ortamı yaratarak, oyun ve oyuncağın çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekmek ve değişik kültürlerdeki geleneksel oyun ve oyuncakların, 21. yüzyıl çocuklarının gereksinimlerine adapte edilerek kullanılmasını sağlamaktı. Aynı zamanda da bu alanda çalışan eğitimcileri ve profesyonelleri kapsayacak olan bir Avrupa Bölgesi sosyal ağı oluşumuna katkı sağlanması hedefleniyordu. 2012 yılında ev sahibi kurumdan gelen çağrı ile başlayan proje sureci, AB tarafından hibelendirilmesini takiben, 2013 ve 2014 yıllarında Nisan ayında, Portekiz de, 5 ayrı ülkeden, 5 kurumun katılımıyla, 15 günlük yoğun program halinde, her sene 12 öğretim üyesi ve 25 öğrenci olmak üzere, toplamda 24 öğretim üyesi ve 50 öğrencinin katılımıyla, başarıyla gerçekleştirilmiştir (https://www.iesfafe.pt/IP/).

2012 yılında ev sahibi kurumdan gelen çağrı ile başlayan proje sureci, AB tarafından hibelendirilmesini takiben, 2013 ve 2014 yıllarında Nisan ayında, Portekiz de, 5 ayrı ülkeden, 5 kurumun katılımıyla, 15 günlük yoğun program halinde, her sene 12 öğretim üyesi ve 25 öğrenci olmak üzere, toplamda 24 öğretim üyesi ve 50 öğrencinin katılımıyla, başarıyla gerçekleştirilmiştir (https://www.iesfafe.pt/IP/). Program uygulamalarının iki sene üst üste başarıyla tamamlanmasını takiben, Eylül 2014, de program ortaklarının katılımıyla, Marmara Üniversitesi’nde iki gün süren bir seminer düzenlenmiştir.

Bu seminerin amacı, proje ortakları haricinde, alanda tanınmış olan akademisyenlerden konu ile ilgili başlıklarda bilgi aktarımı sağlanması ve seminerin ikinci gününde de, projeye katılan öğrencilerin, deneyimlerini ve proje kazanımlarını paylaşmaları olmuştur. Bu seminerin ve projenin basarısını ve katılan akademisyen ve öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini gözlemledikten sonra, seminer bitiminde Cordoba Üniversitesi, IESF Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi koordinatörü olarak üç meslektaş ve arkadaş bir araya gelip, Cordoba koordinatörünün önerisi ve ısrarıyla, kurumlarımızı bir araya getirecek olan bir ERAMUS MUNDUS ORTAK YUKSEK LISANS DERECESI PROGRAMI önerisi hazırlamaya karar verilmiş ve bu inovatif yüksek lisans programının ana hatları böylece ortaya çıkmıştır.

 

  1. İş Birliğinin Amacı

PETAL Programı, 21 yüzyılda giderek önemi artan erken çocukluk eğitimine yönelik bir program olup, bu alanda Türkçe-İngilizce çift dilli, kültürlerarası yeterliliğe sahip, oyun ve oyuncağın ve dil gelişiminin çocuk gelişimindeki önemini müfredatında kullanan öğretmenler yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmış ve bünyesinde erken çocukluk eğitimi, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyoloji, yabancı dil eğitimi gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bir Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programı’dır.

  1. İş Birliğinin Kapsamı: Tasarlanan programın (erken çocukluk eğitimi, eğitim sosyolojisi ve erken çocukluk eğitiminde yabancı dil edinimi) ve program ortaklarının ülkelerindeki yüksek lisans programlarının yasal gerekliliklerini yerine getirmesine dikkat ederek, bu alanları bir araya getiren, yenilikçi, ve Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (EHEA)’nın yanı sıra, uluslararası kapsayıcılığı da olacak olan bir program olarak tasarlanmıştır.
  2. İş Birliği Sonucunda Tarafların Elde Ettikleri Kısa Vadeli Kazanımlar: Bu Yüksek Lisans Programı’na eğitim vermek üzere katılacak olan akademisyenler, hem program ortaklarından hem de farklı ülkelerden olacağından, bu yeni ve farklı program alanında bilgi üretilmesi ve paylaşılması mümkün olacaktır. Üç ülkede verilecek olan eğitimin yanı sıra, Türkiye, İspanya, Portekiz ve Birleşik Krallık ta bulunan çeşitli oyuncak müzeleri eğitimleri de programa; öğrencilere ve akademisyenlere katkı sağlayacaktır. Üç ülke ve farklı kültürlerin buluşmasından programın öğrencileri de hem yüksek lisans eğitimi anlamında hem de ülke kültürlerini yerinde tanıma anlamında kazanç sağlayacaklardır. Çok farklı ülkelerden gelen gençlerin eğitimleri boyunca kültürel aktarımları paylaşmaları beklenmektedir.
  3. İş Birliği Sonucunda Tarafların Elde Edecekleri Orta ve Uzun Vadeli Kazanımlar:

Üç farklı ülkeden, çok kültürlü bir ortamda yüksek lisans derecesi almak, program öğrencilerini tüm dünyada iş bulmak yönünde teşvik edicidir. Ayrıca, eğer bu lisansüstü eğitimin bir üst derecesine devam etmek isterlerse bu program mezuniyeti iyi bir referans olacaktır.

Akademisyenler için de çok yönlü işbirlikleri ve kurumsal temelli ortaklıklar doğurabilecektir. Üç üniversitenin yanı sıra programa farklı ülkelerden katılan akademisyenlerin paylaşımları erken çocukluk eğitimi alanında çok yenilikçi olan bu program çerçevesinde yeni iletişim ağları sağlanması sayesinde hem akademisyenlere hem de eğitim alanına fayda sağlayacak olup işbirlikleri sürecektir.

  1. Elde Edilen Kazanımların Sürdürülebilirliği ve Bu Kapsamda Yapılan Faaliyetler:

Bu yüksek lisans programı ile oluşturulmuş olan işbirliği çerçevesinde üç kurum koordinatör akademisyenleri ekte (Ek 1) sunulmuş olan kitap bölümünü yazarak programın daha geniş kitleler tarafından tanınmasına olanak sağlamışlardır. Ayrıca, her üç kurumdan akademisyenlerin katıldığı konferanslar düzenlenerek işbirliğinin pekiştirilmesi sağlanmıştır.  Bu kapsamda yapılan faaliyetler arasında; “İspanya, Cordoba Üniversitesi’nde 2015’ten beri her yıl düzenlenmekte olan International Bilingual Education Conference, Portekiz Lizbon Politeknik Üniversitesi’nde 18-22 Nisan 2018’de düzenlenmiş olan Congresso Internacional Integrando Saperos Pedagogia, Formaçao e Invertigaçao em Educacao Uluslararası Konferanslarının yanısıra, Marmara Üniversitesi tarafından Mayıs 2017’de düzenlenen Türkiye VIII. Dünya Oyun Oynama Günü Paneli ve İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından 08 Haziran 2018’de düzenlenen “Oyuncak Müzeleri Geleceğe Ne Taşır?” konulu konferanslar” verilebilir. Ayrıca, her üç kurumdan akademisyenlerin yer aldığı Early Childhood Education From Intercultural and Bilingual Perspective isimli kitap 2018 yılında IGI Global tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde basılmıştır.

 

  1. Geliştirilen İş Birliği Modelinin Özgün ve Yenilikçi Yönleri:

Bu yenilikçi yüksek lisans programı, erken çocukluk eğitiminde oyun, oyuncak ve dil gelişimi alanına mahsus hazırlanmış özel müfredatı ile dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde bu alanda bu program bir ilktir. Ülkemiz için de özel hazırlanmış müfredatı ile bir ilk olarak yenilikçi bir programdır. Bu yüksek lisans programında özellikle öğrencilerin üç farklı ülkede eğitim alması da programın özellikleri arasındadır.

  1. İş Birliğinin Örnek Model Olmasının Gerekçeleri:

Bu program hazırlanırken program hedeflerinin ve kuramsal altyapısının Yeni Milenyum Gelişim Hedefleri (New Milenieum Development Goals www.un.org/milenieumgoals), UNESCO Eğitim Amaçları ve Ufuk 2020 (UNESCO Guidelines Education and Horizon 2020 www.unesco.org) ve UNESCO 2030 Eğitim İçin Eylem Çerçevesi (UNESCO 2030 Framework for Action www.unesco.org) hedeflerine uygun olmasına dikkat edilmiştir.

Aynı zamanda program, Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı (EHEA: European Higher Education Area) hedeflerine uygun hazırlandığından programın ortak ülkeler dışında farklı ülke ortakları ile sürdürülmesi de mümkün olacaktır. Bütün bu özellikler programı yenilikçi ve sürdürülebilir yapmaktadır.

Ayrıca, 21 yüzyıl eğitim programlarının en önemli basamağı olarak yer alan erken çocukluk eğitimi alanında olması da bu programın önemini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra,  UNESCO 2030 Eğitim İçin Eylem Çerçevesi’nde önemle vurgulandığı üzere erken çocukluk eğitimine yapılan yatırımlar ve bu yatırımların uzun vadedeki eğitimsel ve gelişimsel çıktıları, ülke gelişimi açısından çok önemli ve etkilidir.

Petal 2018 Temmuz ayında EACEA tarafından onaylanmıştır.( (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/599222-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA1-JMD-MOB)

Petal ile ilgili 10 Ekim 2018 tarihinde davetli olarak Türkiye Ulusal Ajansı’nda yapılan sunuma http://bit.ly/2NAeL9G den erişilebilir.

Petal, 2019-2010 Akademik Yılı için 7 Ekim de Cordoba Üniversitesi’nde  eğitime başlamıştır, aşağıda ilk 24 kişilik öğrenci grubu Prof.Dr.Elena Gomez Parra ve Cordoba Üniversitesi  öğretim elemanları ile birlikte yer almaktadır.Petal web sayfasına https://web.em-petal.eu/ adresinden erişilebilir.

 

 

 

PETAL.jpg (200 KB)

 

 

PROJE ADI

PETaL: PLAY, EDUCATION, TOYS and LANGUAGES

OYUN, OYUNCAK ve YABANCI DİL EĞİTİMİ

PROJE KURUMU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

(Diğer Ortaklar:

CORDOBA ÜNİVERSİTESİ/İSPANYA

LİZBON POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ/PORTEKİZ)

PROJE YAPILAN KURUM

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

(Diğer Ortaklar:

CORDOBA ÜNİVERSİTESİ/İSPANYA

LİZBON POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ/PORTEKİZ)

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

CORDOBA ÜNİVERSİTESİ/İSPANYA

 

PROJE KATILIMCILARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ:

Prof. Dr. Ozana URAL

Öğr. Gör. F. Esra MOLU

(Proje Koordinatörü)

Dr. Öğretim Üyesi Işık KAMARAJ

(Diğer Ortaklar:

CORDOBA ÜNİVERSİTESİ/İSPANYA: Program Direktörü:

Doç. Dr. Elena GOMEZ PARRA

LİZBON POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ/PORTEKİZ:

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Dalila LINO)

PROJE TARİHİ

Onay Tarihi: Temmuz 2018

Başlama Tarihi: 2019-2020 Akademik Yılı

 

 

 

 

Açılış dersi: Prof. Dr. Peter K. Smith: Ders Başlığı:Why Play Matters
Açılış programı konuşmacılar:
Prof. Dr. Ozana Ural
Prof. Dr. Luis Jimenez Reina ( University of Córdoba)
Prof Dr Enrique Quesada Moraga( University of Córdoba)
Prof. Dr. Ana Cristina Miranda Perdigao ( Lisbon Polytechnic Institute)
Doc. Dr. Elena Gómez Parra ( University of Córdoba)

 

 

1.JPG (137 KB)

2.JPG (149 KB)4 (2).JPG (211 KB)3.JPG (110 KB)

HIZLI ERİŞİM