Yurtdışı Türkler ve Avrupa Toplulukları Başkanlığının Seminer Duyurusu

Değerli Öğrencimiz,
Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ülkemlzi daha yakından tanıması, akademik
ve mesleki donanımlarının artırılması, sivil toplum bilinciyle pro.jeler üretilmesi ve sosyal
sorumlulu k/farkındalık oluşturulmasını sağlamak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanlığı / Türkiye Bursları tarafından yürütülen Uluslaraıası Öğrenci
Akademisi başvuruları açılmıştır.
Uluslararası Öğrenci Akademisi Türkiye'de öğrenim gören bütün uluslararası
öğrencilere, bölgesel çalışmalardan güzel sanatlara, girişimcilikten çeviri atölyelerine,
sağllktan gönüllülük faaliyetlerine kadar çok çeşitli alanlarda eğitim alma, alanında öncü
kurumlar ve yetkin isimlerle tan|şma ve bir araya gelme, farklı ülkelerden gelen uluslararası
öğrencilerle tanışma, makale ve rapor gibi akademik yayınlar ya da kişisel kabiliyetlerini ortaya
koyabileceği eserler sunma, daha akıcı ve yetkin bir Türkçe konuşma Ve yazma, kültürel Ve
tematik gezi/faaIiyetlere katılma fır5atı sunmaktadır.
Not: uluslararası Öğrenci Akademisi bütün uluslararasl öğrencilerin basvurusuna aclktlr.
programlarln tamamı ücretsizdir. Soru ve önerilerinizi akademi@vtb.gov.tr adresi üzerınden iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve başvuru için www,turkiveburslari.pov.tr sayfasını ziyaret ediniz.
Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2020
Katılımınızı bekler, başarılar dileriz.

 

trkbrs.png (311 KB)

HIZLI ERİŞİM